Reklamační řád

 

Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby

Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu M&S Fabrics od naší společnosti:

M & S Fabrics s.r.o., se sídlem Ovocná 188, Maršov, 417 42 Krupka

IČ: 09052569

DIČ: CZ09052569

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45099

adresa pro doručování: Ovocná 188, Maršov, 417 42 Krupka

telefonní číslo: +420 731 299 309

kontaktní e-mail: shop@msfabrics.cz

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady

  1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • je v ujednaném množství, vyjma posledních metrů návinu v textilní metráži;

 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;

 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

  1. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Za vadu zboží se dále nepovažuje nedodržení objednaného množství textilní metráže ze strany prodávajícího, pokud jde o poslední metry návinu látky. Poslední kusy látky mohou být v rozměrech menších, než stanovený minimální odběr dle čl. 1.6 Všeobecných obchodních podmínek pro podnikatele a právnické osoby. 1. Práva kupujícího z vadného plnění

  1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

  2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 2. odstranění vady opravou věci;

 3. přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

 4. odstoupení od smlouvy.

  1. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 1. odstranění vady; nebo

 2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

  1. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Přiměřenou slevu z kupní ceny může kupující požadovat pouze tehdy, pokud není možné vadu odstranit opravou věci, případně dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

  1. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 2. kupující použil věc ještě před objevením vady;

 3. kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 4. kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; staloli se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 1. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

  1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

  2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;

 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

 • vyplývá-li to z povahy věci. 1. Postup při reklamaci

  1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady, a to v sídle prodávajícího.

  2. Závazný postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;

 • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;

 • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

 • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či doklad o zakoupení, byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

  1. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.

  2. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 9.12.2020.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

(vyplní zákazník)

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:
(a DIČ)

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:

 

Telefon/fax:

 

Mobil:

 

E-mail:

 

Poznámky:

 

Reklamované zboží:

 

 

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

 

Číslo faktury:

 

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________

 

(vyplní prodávající)

Datum přijetí reklamace:

 

 

 

Reklamaci vyřizuje:

 

 

 

Vyjádření prodávajícího:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis prodávajícího:

 

  

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah.